Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen Sisustus Heinäkuun verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä, pyydämme sinulta vain tilauksen käsittelemiseksi, veloittamiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset henkilötiedot.

Yksityisyys ja tietosuoja

Sisustus Heinäkuun asiakastiedot ovat luottamuksellisia emme luovuta niitä eteenpäin markkinointitarkoituksiin.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Sisustus Heinäkuu, 2927325-6

www.heinakuu.fi

Kangastie 11

66300 Jurva

[email protected]

 

REKISTERIASIOITA HOITAA

Kati Koski

044-9863194

[email protected]

 

REKISTERIEN NIMET

Sisustus Heinäkuun verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on tehnyt tilauksen Sisustus Heinäkuun verkkokaupasta tai jättänyt yhteystietonsa käyttöömme yhteydenottolomakkeella.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sisustus Heinäkuu kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Sisustus Heinäkuun välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen sekä muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin käyttötarkoitus on Sisustus Heinäkuun asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

REKISTERIEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot sekä vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Sisustus Heinäkuun tietojärjestelmissä.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

 Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Sisustus Heinäkuun ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat  asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen ja tietojärjestelmien ylläpitoon, sekä kirjanpidollisiin toimiin. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.